top of page

2023/24 SCHOOL YEAR

Explorers Afterschool services open at the beginning of the new school year. We plan to run our services alongside each school's calendar. Explorers' calendar is in the Parent Information Pack.

We will be operating within the Government's guidelines and in tandem with school requirements.

Osclaíonn seirbhísí Explorers ag tús an scoilbhlian nua. Is é ár intinn féilire na scoile a leanúint. Tá féilire Explorers ar fáil lastigh den Eolas Tuismitheoir.

Béimíd ag oparáid laistigh de na threoirlínte nua agus ag comhoíbriú leis na scoileanna. 

Offering Term Time Care And Holiday Camps

Explorers' Afterschool provides a relaxed and friendly environment aimed specifically for children ages  4 -12 years of age. 

Indoor and outdoor activities include sport, team games, cooking, board games, arts and crafts and drama. 

A light tea is provided.

Written homework is supervised each day.

Please see individual pages for opening hours in each service.

Full day camps run during the school holidays (09.00 - 17.00)

Cúram Iarscoile

D'oscail an cúram iarscoile i Mean Fomhair 2013 do páistí ó 4 - 12 bhliaina d'aois.

Is seirbhís aonán é seo mar go gcuireann sé timpealleacht cairdiúil, spraoiúil agus sabháilte ar fáil do páistí.

Gníomhaíochtaí éagsúla cosúil le spóirt, ealaín & ceardaíocht, cluichí agus dramaíocht.

Bíonn feitheoireacht ar obair baile scríofa gach lá. 

Bíonn tae ar fáil do na páistí.

Féach ar leathanaigh aonair na séirbhíse do na huaireanta oscailte.

Campaí ar fáil ó 09.00 - 17:00 i rith na laethanta saoire scoile.

bottom of page