Explorers' Afterschool Club

Activites and fun for children aged 4-12 years

Scoil bhlian 2023/24

The waiting list for the 2023/24 school year is now closed. 

We will not know what abvailability we will have until spring of 2023. At this point we will start offering out places. Sibling of children currently attending will get first preference.

We have a full-time waiting list (5 afternoons) and a part-time waiting list(2 or 3 afternoons). Once offered, a full-time place cannot be reduced nor a part-time place increased. If a parent wishes to change their child's attendance, they must go on the other waiting list and wait for a place to become available. Part-time places are offered opposite each other so parents may express preferred days but Explorers may not be able to accomodate these days.

 Explorers Afterschool GSR will reopen in line with the school calendar.

We will be operating within the Government's guidelines and in tandem with school requirements. 

Beidh Cúram Iarscoile Explorers GSR ar oscailt.

Béimíd ag oparáid laistigh de na threoirlínte agus ag comhoíbriú leis na scoileanna. 


Cúram iarscoile i nGaelscoil Shliabh Rua

There is no availability in Explorers' Shliabh Rua. If you would like to go on the waiting list, please email with your child's name, class and number of days you would like them to attend.

Táimíd an sásta cur in iúl díobh go bhfuilimíd ag rith cúram iarscoile trí mheán na gaeilge i nGaelscoil Shliabh Rua. 

Ghlaoigh ar Míde ar 087 6367916 nó seol ríomhpost chuig explorersafterschool@gmail.com

For all enquiries, please phone Míde on 087 6367916 or email explorersafterschool@gmail.com 

Táillí/Fees

Táillí don scoilbhlian 2022/23      Fees for 2022/22 school year

Déanfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. Níl aon táille an do laethanta saoire bainc. Déanfaimíd roinnt ar 10 ar na dtáillí chun táille míosúil chothroma 10 mí a thabhairt.

Tá na táillí dlite ar an chéad lá de gach mí. 

I measc na taillí thíos tá campa do 3 sheachtaine le linn an scoil bhliain. Seachtain ag Oíche Shamhna, seachtain i mí Feabhra agus an chéad seachtain de na saoire Cásca.

Béimíd ar oscailt ó 08.30 - 18.10 i rith na gcampaí.

Ní bheidh campaí á rith ins na saoire eile.  Tá na táillí mar an gcéanna gach mí i rith na bliana beag beann ar laethanta saoire. 

Our fees are worked out over the number of days the schools are open from September to June and are divided by 10 months giving 10 equal monthly payments. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

Our monthly fee is the same all year, every month, irrespective of school holidays/days off.

We will offer full time camps during Hallowe'en midterm, February mid term and the first week of Easter holidays. Camp will run from 8.30am - 6.10pm. Children can attend on their normal days of attendance.

Fees for these camps are included in the monthly fee.

 

We will not run camps during the other school holidays.

There will be no increase in fees for the 2022/23 school year.

 

  13.10 - 18.10 (Junior\senior infants)           

5 day week - €619 per 4 week invoice per child

3 day week - €401 per 4 week invoice per child

2 day week - €280 per 4 week invoice per child

 

14.10 - 18.10 (1st - 6th Class)

5 day week - €562 per 4 week invoice per child

3 day week - €365 per 4 week invoice per child

2 day week - €256 per 4 week invoice per child

 

Unless otherwise agreed, all fees are payable in advance the Monday after you receive your 4 weekly invoice.

 

 Mura gcomhaontófar a mhalairt, tá na taillí uile iníochta míosúil roimh ré ar an gcéad de gach mí agus trí aistriú bainc.  

Níl aon laghdú ar thaillí mar gheall ar bhreoiteacht, neamhláithreacht nó laethanta saoire. 

Déanfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. 

Tá taisce €100 le n-íoc nuair a ghlachtear spás in Explorers. 

Caifear fógra scríte míosa amháin a thabhairt chun leanamh a thógail amach as Explorers nó na laethanta a aistríu. Muna dtugtar an fógra seo, coimeadfimid an taisce. Nuair a thugtar an fógra, bainfear an taisce as taillí an mí dearnach.

There will be a 10% reduction for 2nd and subsequent children from one family if they attend on a full time basis. 

There is strictly no reduction in fees due to absenteeism, maternity/parental leave, holidays, sickness, parents extended holidays or Covid-19. 

The above fees are payable over a ten month period and are worked out over the number of days the schools are open from September to June. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

 


A deposit of €200 is due on acceptance of a place in Explorers' Afterschool. This deposit is deducted from your last month's fees. The deposit will be refunded when a calendar month's notice is given. ie a full month's fees less deposit is paid on the last month of attendance.

Notice must be given before 1st June each year if your child is not returning in the new school year. Failure to give notice by 1st June will result in the loss of your deposit.