Explorers' Afterschool Club

Activites and fun for children aged 4-12 years

**COVID-19 Update/Nuashonrú**

Explorers Afterschool GSR has reopened an will run as usual, alongside each school's calendar.

We will be operating within the Government's guidelines and in tandem with school requirements. 

We will close at 17.30 every day for the forseeable future to facilitate deep cleaning. 

Tá Cúram Iarscoile Explorers GSR ar oscailt agus taímíd ag leanúint féilire na scoile, mar is gnáth.

Béimíd ag oparáid laistigh de na threoirlínte nua agus ag comhoíbriú leis na scoileanna. 

Béimíd ag dúnadh ag 17.30 gach lá le deis a thabhairt don fhoireann glanadh domhain a dhéanamh.

 

Cúram iarscoile i nGaelscoil Shliabh Rua

Táimíd an sásta cur in iúl díobh go bhfuilimíd ag rith cúram iarscoile trí mheán na gaeilge i nGaelscoil Shliabh Rua. 

Na gníomhaíochtaí atá ar siúl faoi láthair ná Ceol, Spórt agus Ealaín.

The activities that will be on offer this term are Music, sport and Art

Ghlaoigh ar Míde ar 087 6367916 nó seol ríomhpost chuig explorersafterschool@gmail.com

For all enquiries, please phone Míde on 087 6367916 or email explorersafterschool@gmail.com 

Táillí/Fees

Táillí don scoilbhlian 2020/21      Fees for 2020/21 school year

Déánfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. Níl aon táille an do laethanta saoire bainc. Déanfaimíd roinnt ar 10 ar na dtáillí chun táille míosúil chothroma 10 mí a thabhairt.

Tá na táillí dlite ar an chéad lá de gach mí. 

I measc na taillí thíos tá campa do 3 sheachtaine le linn an scoil bhliain. Seachtain ag Oíche Shamhna, seachtain i mí Feabhra agus an chéad seachtain de na saoire Cásca.

Béimíd ar oscailt ó 08.30 - 18.10 i rith na gcampaí.

Ní bheidh campaí á rith ins na saoire eile.  Tá na táillí mar an gcéanna gach mí i rith na bliana beag beann ar laethanta saoire. 

Our fees are worked out over the number of days the schools are open from September to June and are divided by 10 months giving 10 equal monthly payments. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

Our monthly fee is the same all year, every month, irrespective of school holidays/days off.

We will offer full time camps during Hallowe'en midterm, February mid term and the first week of Easter holidays. Camp will run from 8.30am - 6.10pm.

Fees for these 3 weeks of camp are included in the monthly fee.

We will not run camps during the other school holidays.

 

Fees for 2020/2021 school year 

Junior\senior infants:           

5 day week - €585 per month per child

3 day week - €374 per month per child

2 day week - €266 per month per child

 

1st - 6th Class:

5 day week - €530 per month per child

3day week - €343 per month per child

2 day week - €244 per child per month 

 

 

 

Mura gcomhaontófar a mhalairt, tá na taillí uile iníochta míosúil roimh ré ar an gcéad de gach mí agus trí aistriú bainc.  

Níl aon laghdú ar thaillí mar gheall ar bhreoiteacht, neamhláithreacht nó laethanta saoire. 

Déanfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. Níl aon táille ann do laethanta saoire bainc. 

Tá taisce €100 le n-íoc nuair a ghlachtear spás in Explorers. 

Caifear fógra scríte míosa amháin a thabhairt chun leanamh a thógail amach as Explorers nó na laethanta a aistríu. Muna dtugtar an fógra seo, coimeadfimid an taisce. Nuair a thugtar an fógra, bainfear an taisce as taillí an mí dearnach.

There will be a 10% reduction for 2nd and subsequent children from one family if they attend on a full time basis. 

There is strictly no reduction in fees due to absenteeism, maternity/parental leave, holidays, sickness, parents extended holidays or Covid-19. 

The above fees are payable over a ten month period and are worked out over the number of days the schools are open from September to June. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

If a child starts in the Club or leaves the Club mid year their fees may be different as we will have to work them out based on actual weeks attended.

A deposit of €100 is due on acceptance of a place in Explorers' Afterschool. This deposit is deducted from your last month's fees. The deposit will be refunded when a month's notice is given.