Explorers' Afterschool Club

Activites and fun for children aged 4-12 years

Scoil bhlian 2022/23

Osclóidh Explorers arís ag tús an scoilbhlian nua mar is gnáth. Ié ár intinn féilire na scoile a leanúint. Tá féilire Explorers ar fáil lastigh den Eolas Tuismitheoir.

Béimíd ag oparáid laistigh de na threoirlínte nua agus ag comhoíbriú leis na scoileanna.

 

Explorers Afterschool will re-open for the new school year as usual and will run alongside the school's calendar.

We will be operating within the Government's guidelines and in tandem with school requirements.

Scoil bhlian 2023/24

The waiting list for the 2023/24 school year is now closed.

Tá an liosta feitheamh dúnta anois.

We will not know what availability we will have until spring of 2023. At this point we will start offering out places. Sibling of children currently attending will get first preference.

We have a full-time waiting list (5 afternoons) and a part-time waiting list(2 or 3 afternoons). Once offered, a full-time place cannot be reduced nor a part-time place increased. If a parent wishes to change their child's attendance, they must go on the other waiting list and wait for a place to become available. Part-time places are offered opposite each other so parents may express preferred days but Explorers may not be able to accomodate these days.

 

Cúram iarscoile i Scoil Lorcáin 

Is í an Ghaeilge teanga chaidreamh Explorers’ Scoil Lorcáin go hiomlán. Is í an Ghaeilge a labhróidh na páistí lena chéile agus leis na stiúrtheoirí an t-am ar fad. Déantar é seo i dtimpeallacht Ghaelach a chuireann béim ar ár n-oidhreacht agus ár gcultúr.

Irish is the communicative language of Explorers’ Scoil Lorcáin. It is through Irish that the children will speak to each other and to the Leaders. We strive to achieve this in an environment that nurtures children’s love of our Irish culture.

Ghlaoigh ar Míde ar 087 6367916 nó seol ríomhpost chuig explorersafterschool@gmail.com

For all enquiries, please phone Míde on 087 6367916 or email explorersafterschool@gmail.com

Eolas

Bíonn Explorers' Scoil Lorcáin ar oscailt ó 2.15 go dtí 6.15 gach lá i rith na bliana scoile. 

áit i gcúram na scoile, ó 1.15 - 2.15, do  aon páistí ó naíonán shóisir nó shinsir atá cláraithe le Explorers'. Caifear dul i dteagmháil leis an scoil chun é seo a eagrú.

Bíonn feitheoireacht ar obair bhaile scríofa gach lá. San áireamh sna táillí ná gníomhaíochtaí éagsúile gach seachtain. Siad na gníomhaiíctaí an tearma seo ná Ceol agus Rince.

Explorers' Scoil Lorcáin is open from 2.15 - 6.15 everyday during the school year.

All Naíonán registered in Explorers will have a space in the school Cúram from 1.15 - 2.15 each day. Please contact the school directly to organise this.

We supervise all written homework.

 

Táillí/Fees

Táillí don scoilbhlian 2022/23 Fees for 2022/23 school year

Déánfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. Níl aon táille an do laethanta saoire bainc. Déanfaimíd roinnt ar 10 ar na dtáillí chun táille míosúil chothroma 10 mí a thabhairt.

Tá na táillí dlite ar an chéad lá de gach mí. 

I measc na taillí thíos tá campa do 3 sheachtaine le linn an scoil bhliain. Seachtain ag Oíche Shamhna, seachtain i mí Feabhra agus an chéad seachtain de na saoire Cásca.

Béimíd ar oscailt ó 08.30 - 18.15 i rith na gcampaí.

 Ní bheidh campaí á rith ins na saoire eile.  Tá na táillí mar an gcéanna gach mí i rith na bliana beag beann ar laethanta saoire.

Ní bheidh aon méadú sna táillí don scoilbhlian 2022/23.

 14.10 - 18.10 (1st - 6th Class)

5 day week - €562 per 4 week invoice per child

3 day week - €365 per 4 week invoice per child

2 day week - €256 per 4 week invoice per child

 

Unless otherwise agreed, all fees are payable in advance the Monday after you receive your 4 weekly invoice.

 

Mura gcomhaontófar a mhalairt, tá na taillí uile iníochta míosúil roimh ré ar an gcéad de gach mí agus trí aistriú bainc.  

Níl aon laghdú ar thaillí mar gheall ar bhreoiteacht, neamhláithreacht nó laethanta saoire. 

Déanfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. Níl aon táille ann do laethanta saoire bainc. 

Tá taisce €200 le n-íoc nuair a ghlachtear spás in Explorers. 

 

Caifear fógra scríte míosa amháin a thabhairt chun leanamh a thógail amach as Explorers nó na laethanta a aistríu. Mura dtugtar an fógra seo, coimeadfimid an taisce. Nuair a thugtar an fógra, bainfear an taisce as taillí an mí dearnach. ie beidh táillí míosúil lúide an taisce le n-íoc don mí deirneach.

Caifear fógra scríofa a thabhairt roimh 1ú Meitheamh mura bhfuil do páiste ag filleadh ar ais go dtí Explorers don céad scoilbhlian eile. Mura dtugfar an fógra seo, caileófar an taisce.

 

Our fees are worked out over the number of days the schools are open from September to June and are divided by 10 months giving 10 equal monthly payments. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

 Our monthly fee is the same all year, every month, irrespective of school holidays/days off.

 

We will offer full day camps during Hallowe'en midterm, February mid term and the first week of Easter holidays. Camp will run from 8.30am - 6.15pm. Children can attend on their normal days of attendance.

  Fees for these 3 weeks of camp are included in the monthly fee.

  We will not run camps during the other school holidays.

There will be no increase to the fees for the 2022/23 schoolyear.

 

 Fees for 2022/2023 school year

2.15 - 6.15:

5 day week - €562 per month per child

3day week - €365 per month per child

2 day week - €256 per child per month 

 

There is strictly no reduction in fees due to absenteeism, maternity/parental leave, holidays, sickness, parents extended holidays or Covid-19. 

The above fees are payable over a ten month period and are worked out over the number of days the schools are open from September to June. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

 

A deposit of €200 is due on acceptance of a place in Explorers' Afterschool. This deposit is deducted from your last month's fees. The deposit will be refunded when a calendar month's notice is given. ie a full month's fees less deposit is paid on the last month of attendance.

Notice must be given before 1st June each year if your child is not returning in the new school year. Failure to give notice by 1st June will result in the loss of your deposit.