Explorers' Afterschool Club

Activites and fun for children aged 4-12 years

**COVID-19 Update/Nuashonrú**

Explorers Afterschool opened on 1st September and is running as usual, alongside the school's calendar.

We will be operating within the Government's guidelines and in tandem with school requirements.

We will be closing at 17.30 every day until the end of October to facilitate deep cleaning.

Tá Cúram Iarscoile Explorers SL ar oscailt agus táimíd ag leanúint féilire na scoile, mar is gnáth.

Béimíd ag oparáid laistigh de na threoirlínte nua agus ag comhoíbriú leis na scoileanna.

Béimíd ag dúnadh ag 17.30 gach lá go dtí deireadh mí Dheireadh Fómhair le deis a thabhairt don fhoireann glanadh domhain a dhéanamh.

Cúram iarscoile i Scoil Lorcáin 

There is very limited availability in Explorers' Scoil Lorcáin. If you would like to go on the waiting list, please email with your child's name, class and number of days you would like them to attend. 

Is í an Ghaeilge teanga chaidreamh Explorers’ Scoil Lorcáin go hiomlán. Is í an Ghaeilge a labhróidh na páistí lena chéile agus leis na stiúrtheoirí an t-am ar fad. Déantar é seo i dtimpeallacht Ghaelach a chuireann béim ar ár n-oidhreacht agus ár gcultúr.

Irish is the communicative language of Explorers’ Scoil Lorcáin. It is through Irish that the children will speak to each other and to the Leaders. We strive to achieve this in an environment that nurtures children’s love of our Irish culture.

Ghlaoigh ar Míde ar 087 6367916 nó seol ríomhpost chuig explorersafterschool@gmail.com

For all enquiries, please phone Míde on 087 6367916 or email explorersafterschool@gmail.com

Eolas

Bíonn Explorers' Scoil Lorcáin ar oscailt ó 2.15 go dtí 6.15 gach lá i rith na bliana scoile. 

áit i gcúram na scoile, ó 1.15 - 2.15, do  aon páistí ó naíonán shóisir nó shinsir atá cláraithe le Explorers'.

Bíonn feitheoireacht ar obair bhaile scríofa gach lá. San áireamh sna táillí ná gníomhaíochtaí éagsúile gach seachtain. Siad na gníomhaiíctaí an tearma seo ná Ealaín, Dramaíocht agus Spáinnis.

Explorers' Scoil Lorcáin is open from 2.15 - 6.15 everyday during the school year.

All Naíonán registered in Explorers will have a space in the school Cúram from 1.15 - 2.15 each day.

We supervise all written homework.

Included in the monthly fees are various activities each week. The activities this term are Art and Spanish.

Táillí/Fees

Táillí don scoilbhlian 2020/21 Fees for 2020/21 school year

Déánfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. Níl aon táille an do laethanta saoire bainc. Déanfaimíd roinnt ar 10 ar na dtáillí chun táille míosúil chothroma 10 mí a thabhairt.

Tá na táillí dlite ar an chéad lá de gach mí. 

I measc na taillí thíos tá campa do 3 sheachtaine le linn an scoil bhliain. Seachtain ag Oíche Shamhna, seachtain i mí Feabhra agus an chéad seachtain de na saoire Cásca.

Béimíd ar oscailt ó 08.30 - 18.15 i rith na gcampaí.

Ní bheidh campaí á rith ins na saoire eile.  Tá na táillí mar an gcéanna gach mí i rith na bliana beag beann ar laethanta saoire. 

 

14.15 - 18.15 

5 lá - €530 don mí don páiste 

3 lá - €343 don mí don páiste 

2 lá - €244 don mí don páiste 

 

Mura gcomhaontófar a mhalairt, tá na taillí uile iníochta míosúil roimh ré ar an gcéad de gach mí agus trí aistriú bainc.  

Níl aon laghdú ar thaillí mar gheall ar bhreoiteacht, neamhláithreacht nó laethanta saoire. 

Déanfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. Níl aon táille ann do laethanta saoire bainc. 

Tá taisce €100 le n-íoc nuair a ghlachtear spás in Explorers. 

Caifear fógra scríte míosa amháin a thabhairt chun leanamh a thógail amach as Explorers nó na laethanta a aistríu. Muna dtugtar an fógra seo, coimeadfimid an taisce. Nuair a thugtar an fógra, bainfear an taisce as taillí an mí dearnach.

 

Our fees are worked out over the number of days the schools are open from September to June and are divided by 10 months giving 10 equal monthly payments. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

 

 

Our monthly fee is the same all year, every month, irrespective of school holidays/days off.

 

 

We will offer full time camps during Hallowe'en midterm, February mid term and the first week of Easter holidays. Camp will run from 8.30am - 6.15pm.

 

 

Fees for these 3 weeks of camp are included in the monthly fee.

 

 

We will not run camps during the other school holidays.

 

 

Fees for 2020/2021 school year

2.15 - 6.15:

5 day week - €562 per month per child

3day week - €365 per month per child

2 day week - €256 per child per month 

 

There is strictly no reduction in fees due to absenteeism, maternity/parental leave, holidays, sickness, parents extended holidays. 

The above fees are payable over a ten month period and are worked out over the number of days the schools are open from September to June. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

If a child starts in the Club or leaves the Club mid year their fees may be different as we will have to work them out based on actual weeks attended.

A deposit of €100 is due on acceptance of a place in Explorers' Afterschool. This deposit is deducted from your last month's fees. The deposit will be refunded when a month's notice is given.