Explorers' Afterschool Club

Activites and fun for children aged 4-12 years

**COVID-19 Update/Nuashonrú**

Explorers Afterschool will re-open for the new school year as usual and will run alongside the school's calendar.

We will be operating within the Government's guidelines and in tandem with school requirements.

We will be closing at 18.00 until further notice to facilitate extra cleaning.

Osclóidh Explorers arís ag tús an scoilbhlian nua mar is gnáth. Ié ár intinn féilire na scoile a leanúint. Tá féilire Explorers ar fáil lastigh den Eolas Tuismitheoir.

Béimíd ag oparáid laistigh de na threoirlínte nua agus ag comhoíbriú leis na scoileanna.

Béimíd ag dúnadh ag 18.00 gach lá le deis a thabhairt don fhoireann glanadh domhain a dhéanamh.

Cúram iarscoile i Scoil Lorcáin 

There is currently no availability in Explorers' Scoil Lorcáin. If you would like to go on the waiting list, please email with your child's name, class and number of days you would like them to attend. 

Is í an Ghaeilge teanga chaidreamh Explorers’ Scoil Lorcáin go hiomlán. Is í an Ghaeilge a labhróidh na páistí lena chéile agus leis na stiúrtheoirí an t-am ar fad. Déantar é seo i dtimpeallacht Ghaelach a chuireann béim ar ár n-oidhreacht agus ár gcultúr.

Irish is the communicative language of Explorers’ Scoil Lorcáin. It is through Irish that the children will speak to each other and to the Leaders. We strive to achieve this in an environment that nurtures children’s love of our Irish culture.

Ghlaoigh ar Míde ar 087 6367916 nó seol ríomhpost chuig explorersafterschool@gmail.com

For all enquiries, please phone Míde on 087 6367916 or email explorersafterschool@gmail.com

Eolas

Bíonn Explorers' Scoil Lorcáin ar oscailt ó 2.15 go dtí 6.15 gach lá i rith na bliana scoile. 

áit i gcúram na scoile, ó 1.15 - 2.15, do  aon páistí ó naíonán shóisir nó shinsir atá cláraithe le Explorers'.

Bíonn feitheoireacht ar obair bhaile scríofa gach lá. San áireamh sna táillí ná gníomhaíochtaí éagsúile gach seachtain. Siad na gníomhaiíctaí an tearma seo ná Ceol agus Rince.

Explorers' Scoil Lorcáin is open from 2.15 - 6.15 everyday during the school year.

All Naíonán registered in Explorers will have a space in the school Cúram from 1.15 - 2.15 each day.

We supervise all written homework.

Included in the monthly fees are various activities each week. The activities this term are Music and Irish Dancing.

Táillí/Fees

Táillí don scoilbhlian 2021/22 Fees for 2021/22 school year

Déánfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. Níl aon táille an do laethanta saoire bainc. Déanfaimíd roinnt ar 10 ar na dtáillí chun táille míosúil chothroma 10 mí a thabhairt.

Tá na táillí dlite ar an chéad lá de gach mí. 

I measc na taillí thíos tá campa do 3 sheachtaine le linn an scoil bhliain. Seachtain ag Oíche Shamhna, seachtain i mí Feabhra agus an chéad seachtain de na saoire Cásca.

Béimíd ar oscailt ó 08.30 - 18.15 i rith na gcampaí.

Ní bheidh campaí á rith ins na saoire eile.  Tá na táillí mar an gcéanna gach mí i rith na bliana beag beann ar laethanta saoire. 

 

14.15 - 18.15 

5 lá - €562 don mí don páiste 

3 lá - €365 don mí don páiste 

2 lá - €256 don mí don páiste 

 

Mura gcomhaontófar a mhalairt, tá na taillí uile iníochta míosúil roimh ré ar an gcéad de gach mí agus trí aistriú bainc.  

Níl aon laghdú ar thaillí mar gheall ar bhreoiteacht, neamhláithreacht nó laethanta saoire. 

Déanfar na táillí míosúil bunaithe ar líon na laethanta sa scoilbhliain. Níl aon táille ann do laethanta saoire bainc. 

Tá taisce €100 le n-íoc nuair a ghlachtear spás in Explorers. 

Caifear fógra scríte míosa amháin a thabhairt chun leanamh a thógail amach as Explorers nó na laethanta a aistríu. Mura dtugtar an fógra seo, coimeadfimid an taisce. Nuair a thugtar an fógra, bainfear an taisce as taillí an mí dearnach. Caifear fógra scríofa a thabhairt roimh 1ú Meitheamh mura bhfuil do páiste ag filleadh ar ais go dtí Explorers don céad scoilbhlian eile. Mura dtugfar an fógra seo, caileófar an taisce.

 

Our fees are worked out over the number of days the schools are open from September to June and are divided by 10 months giving 10 equal monthly payments. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

 Our monthly fee is the same all year, every month, irrespective of school holidays/days off.

 

We will offer full time camps during Hallowe'en midterm, February mid term and the first week of Easter holidays. Camp will run from 8.30am - 6.15pm.

 

 Fees for these 3 weeks of camp are included in the monthly fee.

 

 

We will not run camps during the other school holidays.

 

 Fees for 2021/2022 school year

2.15 - 6.15:

5 day week - €562 per month per child

3day week - €365 per month per child

2 day week - €256 per child per month 

 

There is strictly no reduction in fees due to absenteeism, maternity/parental leave, holidays, sickness, parents extended holidays or Covid-19. 

The above fees are payable over a ten month period and are worked out over the number of days the schools are open from September to June. Fees are due on the 1st of each month by standing order.

 

A deposit of €100 is due on acceptance of a place in Explorers' Afterschool. This deposit is deducted from your last month's fees. The deposit will be refunded when a month's notice is given. The deposit will not be refunded under any other circumstances. Notice must be given before 1st June each year if your child is not returning in the new school year. Failure to give notice by 1st June will result in the loss of your deposit.